Všeobecné smluvní podmínky

1. Úvod

Níže popsané všeobecné prodejní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky) upravují smluvní vztahy mezi všemi uživateli webových stránek www.edinventa.com  (dále jen „UŽIVATEL“) a obchodní subjekt EDUCAINVENTIONS, S.L. (dále SPOLEČNOST).

Tyto všeobecné prodejní podmínky jsou jediné platné a nahrazují jakékoli další obecné podmínky, s výjimkou případu předchozího, výslovného a písemného zrušení. SPOLEČNOST může občas upravit články svých obecných podmínek, proto je vhodné si je přečíst při každé návštěvě webové stránky www.edinventa.com (dále jen “WEB”).

Tyto úpravy lze přičíst jejich zveřejnění na internetu a nemusí se vztahovat na dříve uzavřené smlouvy. Každý nákup na WEBu se řídí obecnými podmínkami platnými v den objednávky. Domníváme se, že jakmile zadáte objednávku, po přečtení bez výhrad přijmete naše všeobecné podmínky prodeje.

Vstupem na WEB souhlasíte s respektováním všeobecných podmínek a podmínek používání, které jsou v nich uvedeny.

2. Objednávání

Dali jsme vám k dispozici jednu (1) metodu zadání objednávky: Internetem na našem webu: (24h / den, 365 dní / rok)www.edinventa.com

3. Informace o produktu

Produkty prodávané na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou výhradní k ochranným známkám registrovaným SPOLEČNOSTÍ a je také možné, že SPOLEČNOST může prodávat články od jiných výrobců, než jsou uvedení výše.

Repasované výrobky jsou zákazníkovi k dispozici při určitých příležitostech (můžeme je také označovat jako použité výrobky). Původem těchto produktů jsou vrácení od zákazníků, kteří se rozhodli vrátit produkt, který náš tým vyhodnotil a opravil. Tyto výrobky mohou vykazovat estetické vady (víceméně viditelné), aniž by to kdykoli ovlivnilo jejich funkčnost.

4. Ceny

Prodejní ceny uvedené na WEBU jsou uvedeny v eurech a:

    • V případě pobytu na Pyrenejském poloostrově budou zahrnovat DPH a dopravu k zákazníkovi domů.
    • Pokud jste na Baleárských ostrovech, Budou zahrnovat DPH a doprava si vyžádá dodatečné náklady 10 eur.
    • V případě pobytu na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille, nebudou zahrnovat DPH, protože jde o transakci podléhající a osvobozenou od DPH podle článku 21.1 zákona 37/1992. Tyto zásilky nesou další náklady 16 eur.

5. Prodej, propagace a slevy na webu

Aktuální kupóny na WEBu jsou následující:

Povýšení

StartKonecSleva

Prodej

07/01/2020

31/10/2020

15 €

Sleva na webu

01/08/201828/02/202110 €
Doprava zdarma(*)06/01/201928/11/2021

Stejně tak SPOLEČNOST může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit zde uvedené Podmínky a případně vyloučit a / nebo upravit propagaci, a to vše z právních důvodů, z technických důvodů nebo pro změny v stejný. Jakákoli změna bude aktualizována a zveřejněna na WEBU.

6. Dostupnost

Je třeba poznamenat, že objednávky budou odeslány v rámci dostupných limitů zásob.

Pokud jedna z objednaných položek není na skladě, slibujeme, že vás budeme co nejdříve kontaktovat a navrhneme další alternativy.

7. Lodní doprava

Dodací lhůty všech objednávek jsou od okamžiku zadání objednávky, pokud je provedena do 17:00 od pondělí do pátku (GMT +1). V případě, že budou provedeny po uvedeném čase, začne lhůta běžet od následujícího pracovního dne. Tyto podmínky jsou splněny, pokud v den objednávky není uvedeno jiné datum dodání.

Množství dopravy na poloostrov je zahrnuto v ceně a je prováděno pravidelně s NACEX (DRONAS 2002, SL Unipersonal. Odhadovaná doba dodání je 24 hodin na poloostrov a na Baleárské ostrovy. U Kanárských ostrovů je odhadovaná doba obvykle delší v důsledku zásahu celních orgánů.

Produkty zakoupené od SPOLEČNOSTI budou odeslány na poloostrovní Španělsko a na Baleárské a Kanárské ostrovy. Objednávka bude odeslána na adresu, kterou jste uvedli v době nákupu.

SPOLEČNOST dělá vše pro to, aby respektovala dodací lhůty uvedené na WEBOVÉ STRÁNCE. SPOLEČNOST však nenese odpovědnost za následky způsobené zpožděním přepravy nebo ztrátou zásilky lidmi mimo přepravní smlouvu, sami nebo z nepředvídatelných nebo nepřekonatelných důvodů či příčin vyšší moci.

Po obdržení balíčku vám doporučujeme ověřit, zda je vše v souladu s vaší objednávkou a v dokonalém stavu. Pokud nesouhlasíte s dodanými položkami, podepište a ručně označte na dodacím listu anomálie, které jste našli při převzetí.

8. Chráněná platba

Máme několik platebních prostředků, kreditní karty, Paypal a / nebo na dobírku. V procesu nákupu si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Celá webová aplikace funguje prostřednictvím protokolu SSL, což znamená, že data jsou šifrována, což zaručuje bezpečnost informací, které cirkulují mezi zákazníkem a online obchodem.

Všechny platební stránky jsou navíc hostovány a zpracovávány na serverech CUBENODE SYSTEM S.L., což znamená, že v databázích SPOLEČNOSTI nejsou uloženy žádné citlivé platební údaje. Jediné informace, které budou uloženy ve SPOLEČNOSTI, jsou ty, které souvisejí s kontaktními informacemi, aby bylo možné účinně provést objednávku.

SiteGround Spain S.L. má nezbytná osvědčení, která klientovi zaručují, že transakce probíhají efektivně a bezpečně. Více informací v www.cubenode.com

9. Zákonné právo na odstoupení

Z čeho se skládá: V případě uplatnění práva na odstoupení ze strany klienta, v souladu s platnými předpisy, bude mít klient podle monitorovacích údajů poskytnutých společností lhůtu pro odstoupení od smlouvy 14 kalendářních dnů ode dne přijetí objednávky. Kurýrní služba.

Podmínky výběru: Chcete-li položku vrátit, ujistěte se, že je neporušená, a pokud je to vhodné, použijte původní krabici nebo obal, ve kterém byla odeslána. Vrácení produktů bude přijímáno pouze v původním stavu, tj. V jejich obalu, s příslušenstvím a návodem k použití. Pamatujte, že nebudeme moci pokračovat v refundaci, pokud obdržíme produkty poškozené nebo v jiném balení, než bylo původní.

Proces: Napište e-mail na adresu hello@edinventa.com s uvedením čísla objednávky v předmětu „Výběr“. V e-mailu bude nutné uvést podrobnosti o provedené objednávce.

Ve lhůtě ne delší než 3 pracovní dny obdržíte e-mail od týmu EDinventa potvrzující výběr a adresu pro odeslání článku. Přímé náklady plynoucí z vrácení článků na webu ponese Klient.

Po obdržení a kontrole integrity produktu, který byl opuštěn, bude vrácena částka.

10. Záruky a poprodejní servis

Veškerý materiál prodávaný na našich webových stránkách využívá zákonnou záruku v souladu s národní a nadnárodní legislativou.

11. Soudní spory a odpovědnost

SPOLEČNOST nenese odpovědnost za neplnění těchto podmínek v případě vyšší moci, jak je definováno španělskými soudy, a v případě neplnění povinností klienta nebo v případě nepředvídatelné události ze strany osoby mimo smlouvu.

SPOLEČNOST nenese odpovědnost za důsledky, které mohou vyplynout z nevhodného použití produktů prodávaných na WEB.