Zásady ochrany osobních údaju


Základní informace o ochraně údajů
Zodpovědný

Educainventions, S.L.
Poštovní adresa: Ulice Cabezo 21 21200 Aracena (Huelva).
E-mailem: [email protected]
Kontakt na inspektora ochrany údajů: [email protected]

ÚčelyZasílání zpráv týkajících se Heromask®, našich dobrodružství a naší společnosti. Zašleme vám také obchodní sdělení o naší obchodní činnosti.
Legitimace

Pokud se přihlásíte k odběru našeho seznamu adresátů, je legitimním váš souhlas (souhlasíte, jděte).
Pokud jste navíc zakoupili některý z našich produktů, legitimitou je provedení kupní smlouva.

PříjemciData, která nám poskytnete, budou umístěna na serverech Mailchimpu (poskytovatel e-mailového marketingu Educainventions SL) mimo EU v USA Mailchimp je kryta dohodou o ochraně soukromí mezi EU a USA, jejíž informace jsou k dispozici tady, schváleno Evropským výborem pro ochranu údajů. Viz zásady ochrany osobních údajů MailChimp. (https://mailchimp.com/legal/privacy)
PrávaSvůj souhlas můžete kdykoli odvolat, stejně jako uplatnit práva na námitky, přístup, přenositelnost, opravu, omezení a vymazání údajů.

1. ODPOVEDNÝ ZA LÉCBU

Identifikace správce údajů: Educainventions, S.L. s C.I.F. Č. B-21574603 (dále jen „EDinventa“).
Kontaktní údaje odpovědné osoby: Poštovní adresa: Ulice Cabezo, č. 26 21200 Aracena (Huelva).
E-mailem: [email protected]
Kontakt na inspektora ochrany údajů: [email protected]

2. ÚCELY A LEGITIMACE LÉCBY

EDinventa bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v tomto formuláři pro následující účely:

  1. Správa objednávek a filtrování dat s těmi uživateli, kteří provedli nákup na našem webu a získali status zákazníka.
  2. Zúčastněte se a řádně spravujte odeslané dotazy, komentáře, incidenty nebo návrhy.
  3. Odesílání klíčů k použití DEMO verze aplikace Heromask a / nebo souvisejících produktů, o které má uživatel zájem.
  4. Přenos údajů pouze za účelem doručování objednávek na adresu zákazníka. Abychom mohli doručit vaši objednávku, musíme dát přepravní společnosti podrobnosti o doručení. V současné době pracujeme s TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. (Jejich zásady ochrany osobních údajů můžete zkontrolovat na adrese http://www.tourlineexpress.com/legal.aspx).
  5. Zasílání zpravodajů a obchodních a propagačních sdělení souvisejících se službami EDinventa dopisem, telefonem, SMS / MMS e-mailem nebo jinými rovnocennými elektronickými komunikačními prostředky. Můžete nám kdykoli napsat a požádat o odvolání souhlasu.

3. LEGITIMACE

Vaše údaje můžeme zpracovávat pro výše uvedené účely (pouze ty, které jste výslovně uvedli) z důvodu:

  • Pokud jste si zakoupili produkt na našem webu, spustili jste a kupní smlouva s námi.
  • V opačném případě jsme také oprávněni zpracovávat vaše údaje, pokud jste nám dali svůj výslovný souhlas.

4. OBDOBÍ ZACHOVÁNÍ ÚDAJU

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu, jejich vymazání není požadováno Žadatelem a nemělo by být odstraněno, protože jsou nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo pro formulaci, výkon a obranu nároků.

Pokud Žadatel odvolá svůj souhlas nebo uplatní právo na výmaz, jeho osobní údaje budou během zákonem stanovených lhůt blokovány, aby se zohlednily možné odpovědnosti vyplývající z jejich nakládání.

5. PRÍJEMCI ÚDAJU

EDinventa může přenášet osobní údaje uživatelů, pokud získají status zákazníků poté, co provedli nákup produktu prostřednictvím našeho elektronického obchodu, logistické společnosti, která se chystá doručit objednávku. V současné době pracujeme s TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. (Jejich zásady ochrany osobních údajů můžete zkontrolovat na adrese http://www.tourlineexpress.com/legal.aspx). V tomto smyslu je nutné naznačit, že se neustále rozšiřujeme a je pravděpodobné, že pro zlepšení našich služeb budeme v budoucnu spolupracovat s více logistickými společnostmi, proto vás žádáme, abyste v případě jakýchkoli dotazů ohledně umístění nebo bezpečnosti vašeho před odesláním jakékoli objednávky kontaktujte [email protected] EDinventa nepředává žádné údaje třetím stranám, s výjimkou výše uvedeného případu.

6. INFORMACE, KTERÉ Sbíráme Z NÁVŠTĚV NA WEB.

Informace o tomto bodě naleznete v části Zásady používání souborů cookie: https://www.edinventa.com/cookies-policy/

7. NEZLETILÍ

Nezletilí do 16 let by neměli zasílat žádné osobní údaje bez výslovného souhlasu svého rodiče nebo zákonného zástupce. EDinventa neodpovídá za žádné osobní údaje zaslané nezletilými mladšími 16 let bez řádného povolení.

8. PRÁVA ZÚCASTNENÝCH STRAN

Žadatel může uplatnit svá práva na přístup, opravu, výmaz, v případech, kdy je to možné, přenositelnost údajů, jakož i požádat o omezení nebo nesouhlas se zpracováním údajů a nesmí být předmětem automatizovaných individuálních rozhodnutí zasláním dopis adresovaný společnosti EDinventa, Ulice Cabezo číslo 26, 21200 Aracena (Huelva), buď e-mailem zaslaným na tuto adresu: [email protected], V obou případech přiložte fotokopii vašeho dokladu totožnosti. Žadatel může v každém případě podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů, zejména pokud nezískal uspokojení při výkonu svých práv, prostřednictvím webu www.agpd.es