Polityka prywatności

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych
Odpowiedzialny

Educainventions, S.L.
Adres pocztowy: Calle Cabezo 21 21200 Aracena (Huelva).
E-mail: [email protected]
Kontakt z delegatem ds. ochrony danych osobowych: [email protected]

CeleWysyłanie wiadomości o Heromasku®, naszych przygodach i naszej firmie. Będziemy również przesyłać Państwu informacje handlowe dotyczące naszej działalności.
Legitymizacja

Jeśli zapiszesz się na naszą listę mailingową, podstawą jest Twoja zgoda (zgadzasz się, idź).
Jeśli dodatkowo zakupili Państwo któryś z naszych produktów, legalizacja jest realizacją umowa sprzedaży.

Grupa docelowaDane, które podasz będą znajdowały się na serwerach Mailchimp (dostawcy email marketingu Educainventions SL) poza UE w USA. Mailchimp jest objęty umową UE-USA o ochronie prywatności, której informacje są dostępne Tutaj, zatwierdzone przez Europejski Komitet Ochrony Danych. Zobacz politykę prywatności MailChimp'a. (https://mailchimp.com/legal/privacy)
PrawaUżytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, jak również skorzystać z prawa do sprzeciwu, dostępu, przenoszenia, poprawiania, ograniczania i usuwania danych.

1. RESPONSIBLE FOR THE TREATMENT

Identifikacja osoby odpowiedzialnej za leczenie: Educainventions, S.L. z C.I.F. nr B-21574603 (od teraz, "EDinventa")
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej: Adres pocztowy: Calle Cabezo, nr 26 21200 Aracena (Huelva).
Kontakt mailowy: [email protected]
Kontakt z delegatem ds. ochrony danych osobowych: [email protected]

2. CELE I OGRANICZENIA TRAKTOWANIA

EDinventa będzie traktować dane osobowe zebrane w tym formularzu w następujących celach:

  1. Zarządzanie i czyszczenie danych z tymi użytkownikami, którzy dokonali zakupu na naszej stronie internetowej, nabywając stan klienta.
  2. Do udziału i prawidłowego zarządzania wysyłanymi zapytaniami, komentarzami, incydentami lub sugestiami.
  3. Do wysyłania kluczy do korzystania z wersji DEMO Heromasku Aplikacji i/lub produktów pokrewnych, którymi jest zainteresowany użytkownik.
  4. W celu dostarczenia zamówienia musimy podać szczegóły dostawy do firmy transportowej. Obecnie współpracujemy z TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. (można zapoznać się z ich polityką prywatności pod adresem http://www.tourlineexpress.com/legal.aspx).
  5. Remisja biuletynów i informacji handlowych i promocyjnych związanych z usługami EDinventa za pomocą listu, telefonu, wiadomości SMS/MMS lub innych równoważnych środków komunikacji elektronicznej. Możesz napisać do nas z prośbą o cofnięcie zgody w dowolnym momencie.

3. LEGITAMACJA

Możemy przetwarzać Państwa dane w poprzednich celach (tylko te, które Państwo wyraźnie wskazali) z powodu:

  • Jeżeli zakupili Państwo produkt na naszej stronie internetowej, wykonali Państwo umowę kupna z nami.
  • Jeżeli nie, mamy również prawo przetwarzać Państwa dane, jeżeli wyrazili Państwo wyraźną zgodę.

4. TERMIN KONSERWACJI DANYCH

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie utrzymywany stosunek umowny, jego zniknięcie nie jest wymagane przez Wnioskodawcę i nie powinno być wyeliminowane, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego lub sformułowania, wykonania i obrony roszczeń.

5. ODBIORCY DANYCH

EDinventa mogą przekazywać dane osobowe użytkowników pod warunkiem, że uzyskają status klientów, którzy dokonali zakupu dowolnego produktu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego do firmy logistycznej, która dokona dostawy zamówienia. Obecnie współpracujemy z TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA S.L.U. (możesz zapoznać się z ich polityką prywatności pod http://www.tourlineexpress.com/legal.aspx). W związku z tym należy zaznaczyć, że stale się rozwijamy i prawdopodobne jest, że w celu poprawy naszych usług będziemy w przyszłości współpracować z kolejnymi firmami logistycznymi, dlatego prosimy, aby przed złożeniem zamówienia skontaktować się z [email protected] w razie jakichkolwiek pytań dotyczących lokalizacji lub bezpieczeństwa danych. EDinventa nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadku opisanego powyżej.

6. INFORMACJE, które otrzymujemy z witryn internetowych.

Odwiedź sekcję polityki dotyczącej plików cookie, aby uzyskać informacje na ten temat: https://www.edinventa.com/cookies-policy/

7. Osoby niepełnoletnie

Małoletnie poniżej 16 roku życia nie powinny wysyłać żadnych danych osobowych bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna. EDinventa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe przesłane przez dzieci poniżej 16 roku życia bez odpowiedniego upoważnienia.

8. PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Zgłaszający może skorzystać z prawa dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania, w przypadkach, w których jest to możliwe, przenoszenia danych, jak również zażądać ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych i nie podlegać automatycznym indywidualnym decyzjom, wysyłając pismo do EDinventa, Calle Cabezo numer 26, 21200 Aracena (Huelva), lub pocztą elektroniczną na następujący adres: [email protected], dołączając w obu przypadkach kserokopię dowodu osobistego. Wnioskodawca może w każdym przypadku złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, zwłaszcza gdy nie uzyskał satysfakcji z wykonania swoich praw, za pośrednictwem strony internetowej www.agpd.es

.